home | product | usage | analysis

reseller | Q&A | blog

Question&Answer

เริ่มต้น

Q.1
ผมจะเริ่มตั้งตู้กุ้ง Red Bee ตู้ขนาดเท่าใดจึงจะเพียงพอ ควรใช้กรองแบบไหน และ พื้นตู้ควรใช้วัสดุใด

A.1
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเลี้ยงกุ้ง Red Bee คือทำอย่างไรให้คุณภาพน้ำในตู้เสถียร นั่นหมายความว่าคุณอาจต้องเตรียมตู้และระบบกรองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับตู้ที่มีความจุ 10 แกลลอน หรือ ประมาณ 38 ลิตร แนะนำให้ใช้เครื่องกรองนอกตู้ ที่สามารถจุวัสดุกรองได้มากกว่า 5 ลิตร สำหรับพื้นตู้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ดินที่ผลิตขึ้นสำหรับปลูกพรรณไม้น้ำโดยเฉพาะซึ่งจะมีปริมาณปุ๋ยอยู่สูง แต่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้หากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคือ Red Bee Sand

Q.2
ในการเลือกซื้อกุ้ง Red Bee ควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

A.2
เมื่อต้องการซื้อกุ้ง ควรหลีกเลี้ยงการซื้อกุ้งที่ส่งมากจากผู้เพาะมาที่ร้านขายได้ไม่นาน เนื่องจากกุ้งอาจแสดงความผิดปกติหรือตายจากการถูกกระทบกระเทือนหลังการขนส่งหนึ่งสัปดาห์ ดังนั้นจึงควรเลือกกุ้งที่มาถึงที่ร้านนานมากกว่า 1 สัปดาห์แล้วเป็นอย่างน้อย กุ้งที่ว่ายน้ำไปรอบๆตู้ไม่หยุด หรืออยู่นิ่งๆที่บริเวณพื้นตู้ อาจเป็นอาการที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติ ควรเลือกกุ้งที่ใช้ขาคุ้ยหาอาหารอยู่ตลอดเวลา

Q.3
ควรรอนานแค่ไหนก่อนจะเริ่มปล่อยกุ้งตัวแรกลงตู้

A.3
เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการปล่อยปลา (pilot fish) ลงในตู้เพื่อช่วยนำเอาแบคทีเรียเขาไปในระบบกรอง ควรรอประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก่อนการปล่อยกุ้ง แต่ต้องตรวจค่า แอมโมเนีย และ ไนไตร์ท เสียก่อนแม้ว่า ปลาที่ปล่อยลงไปจะดูเป็นปกติก็ตาม ต้องให้ระมัดระวังสำหรับดินที่ใช้สำหรับปลูกพรรณไม้น้ำที่มักจะปล่อย แอมโมเนียและไนไตร์ทอยู่เป็นเวลานาน

Q.4
เมื่อได้กุ้งมาแล้ว จะมีวิธีปล่อยกุ้งลงตู้อย่างไร

A.4
กุ้งมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำเป็นอย่างมาก วิธีที่ดีที่สุดในการปรับน้ำคือค่อยๆเติมปริมาณเล็กน้อยจากตู้ลงในถุงกุ้ง จนกว่าไม่เพียงแต่ค่า pH เท่านั้นแต่รวมไปถึงค่า GH และอุณหภูมิจะเท่ากัน กุ้งอาจมีอาการหายใจไม่ออกหากมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำแบบฉับพลัน แนะนำให้มีการเตรียมชุดตรวจวัดค่า pH และ GH ไว้เสมอ ในฤดูหนาวคุณต้องตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้งก่อนหลังจากปรับค่าน้ำแล้ว

วิธีเลี้ยง

Q.5
อุณหภูมิเท่าใดที่เหมาะสำหรับกุ้ง Red Bee

A.5
25 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่เหมาสม ระมัดระวังไม่ให้อุณหภูมิเกิน 30 องศาในหน้าร้อน กุ้งจะมีสีสันสวยงามหากอยู่ในอุณหภูมิประมาณ 20 องศา แต่มันจะเจริญเติบโตไม่ได้เต็มที่ที่อุณหภูมิตำ่เช่นนี้

Q.6
อาหารอย่างไรจึงเหมาะสำหรับกุ้ง Red Bee

A.6
กุ้งเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร คุณจึงควรให้อาหารที่มีทั้งผักและเนื้อสัตว์ในสัดสวนที่สมดุล ผักโขมเป็นอาหารที่ดีสำหรับกุ้งแต่ไม่จำเป็นว่าต้องให้เสมอไปเนื่องจากอาจพบสารเคมีจากการเกษตรที่เป็นอันตรายกับกุ้งได้ ปัจจุบันมีอาหารกุ้งสำเร็จรูปวางขายอย่างหลากหลาย ดังนั้นจึงต้องเลือกว่าอาหารแบบไหนที่ดีที่สุด อาหารที่มีเนื่อสัตว์เป็นส่วนประกอบมากจะทำให้คุณภาพน้ำเสียได้ง่าย และ พลานาเรียก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นตามมาอย่างรวดเร็วจากอาหารประเภทนี้ เราแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคืออาหารกุ้ง Eิi Dama

Q.7
คุณภาพน้ำอย่างไรที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงกุ้ง Red Bee

A.7
น้ำที่เหมาะสำหรับเลี้ยงกุ้ง Red Bee ให้อยู่รอดได้นั้นมีค่าในช่วงค่อนข้างกว้าง หากน้ำนั้นสามารถรักษาคุณภาพอย่างเสถียรได้ตลอดเวลา หากใช้เครื่องกรองแบบชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ ค่า pH ควรอยู่ที่ 6-7
ความกระด้างก็เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเช่นกัน น้ำอ่อนเกินไปจะทำให้กุ้งมีปัญหาการลอกคราบและยังเป็นสาเหตุทำให้ค่า pH ตกลงอย่างรวดเร็ว บางครั้งกุ้งทั้งตู้จะตายอย่างเฉียบพลันจากการเปลี่ยนของค่า pH เช่นนี้ เพื่อป้องกันปัญหานี้ควรรักษาค่า GH ให้มีค่าอย่างน้อยเท่ากับ 3.0 (ดีที่สุดคือมากกว่า 5) ด้วยการเปลี่ยนน้ำหรือการเติมแร่ธาตุ ดินสำหรับปลูกพรรณไม้น้ำมักจะลดความกระด่างของน้ำทำให้น้ำเป็นน้ำอ่อน แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคือ Shrimp Mineral Ca+ เพื่อช่วยรักษาระดับ GH ให้มีค่าสูงอยู่เสมอ

Q.8
เป็นความจริงหรือไม่บางคนกล่าวว่า น้าที่อ่อนที่มีค่า pH ต่ำ เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงกุ้ง

A.8
pH ต่ำอาจดีกับกุ้ง แต่น้ำอ่อนไม่ใช่ กุ้ง Red Bee อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีเปลือก (crustacian) มันจะดูดซึมแคลเซียมและแม็กนีเซียม เพื่อใช้สร้างเปลือกแข็งที่ห่อตัวมัน น้ำที่อ่่อนเกินไปจะป้องกันไม่ให้กุ้งสามารถสร้างเปลือกได้แข็ง ทำให้มันตายจากปัญหาการลอกคราบ น้ำที่เหมาะสมคือน้ำที่มีความกระด้างสูงซึ่งจะมีปรมาณแร่ธาตุอย่าง แคลเซียม และ แม็กนีเซียม สูง จากการทดลองของเราพบว่ากุ้ง Red Bee สามารถให้ลูกในน้ำที่มีค่า GH 20 (1500 ppm) แสดงให้เห็นว่ามันสามารถปรับตัวเข้ากับน้ำที่มีคุณภาพแตกต่างกันมากได้

Q.9
ผมมีตู้ทรงลูกบาศก์ขนาด 30 cnm (25 ลิตร) จะสามารถเลี้ยงกุ้งได้จำนวนเท่าไร

A.9
ปริมาณกุ้งที่สามารถเลี้ยงได้ในตู้ขึ้นอยู่กับระบบกรองที่ใช้และความบ่อยในการเปลี่ยนน้ำ ในร้านของเรามีกุ้ง 25 ตัวต่อปริมาตรน้ำ 1 ลิตร

การเพาะพันธ์ุ

Q.10
ในการเพาะพันธุ์กุ้ง Red Bee ควรใช้กุ้งจำนวนเท่าใด

A.10
หากสามารถแยกเพศของกุ้งได้ ก็สามารถเริ่มเพาะกุ้งได้จากกุ้งเพียง 2 ตัวเท่านั้น สัดสวนที่เราคิดว่าเหมาะสมในการเริ่มเพาะพันธุ์คือ ตัวผู้ 2 ตัว ต่อ ตัวเมีย 3 ตัว แต่หากไม่สามารถแยกเพศกุ้งได้ ให้เตรียมกุ้ง 10 ตัวเนื่องจากมักจะพบทั้งตัวผู้และตัวเมียเสมอในกุ้ง 10 ตัว

Q.11
กุ้งต้องมีอายุเท่าไรจึงจะพร้อมผสมพันธุ์

A.11
อุณหภูมิของน้ำจะมีผลต่อความพร้อมในการผสมพันธ์ุของกุ้ง โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน เมื่อตัวเมียพร้อมสำหรับการผสมพันธ์ุเราจะสังเกตเห็นว่ารังไขท่ีบริเวณหัวจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำ เมื่อมีการจับคู่ตัวผู้จะพยายามขี่หลังและพลิกเมีย ดังนั้นตัวผู้ควรจะต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่ากับตัวเมียจึงจะสามารถพลิกตัวเมียได้

Q.12
อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเพาะพันธุ์ควรเป็นเท่าไร

A.12
ควรมีอุณหภูมิอยู่ที่ 23-28 องศาเซลเซียส

Q.13
กุ้งตัวเมียมีใข่ ควรต้องแยกออกจากกุ้งตัวอื่น และมีข้อควรระวังอย่างอื่นอีกหรือไม่

A.13
ความจริงไม่จำเป็นต้องแยกกุ้งที่ตั้งท้องออกมา แต่หากต้องการได้ลูกกุ้งอย่างแน่นอนการแยกกุ้งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถทำได้ กุ้งที่ตั้งท้องจะอยู่ในภาวะที่อ่อนแอ จะต้องระมัดระวังไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำอย่างฉับพลัน วิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจนในการรักษาคุณภาพน้ำก็คือการเก็บเศษอาหารที่ตกค้างออก, เปลี่ยนน้ำปริมาณเล็กน้อยบ่อยๆ

Q.14
เมื่อกุ้งท้องต้องใช้เวลานานเท่าไรจึงจะฟักเป็นตัว

A.14
ระยะเวลาฟักใข่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส

Q.15
ใข่หายไปจากท้องแม่กุ้ง แต่ไม่พบลูกกุ้งเลย หมายความว่ามันตายทั้งหมดใช่ไหม

A.15
ลูกกุ้งที่เกิดใหม่จะซ่อนอยู่บริเวณพุ่มมอส คุณจะสามารถเห็นลูกกุ้งที่มีขนาดประมาณ 3-5 mm. หลังจากที่ฟักออกจากใข่แล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์

Q.16
ผมได้ลูกกุ้งใหม่ ควรจะแยกมันออกจากกุ้งตัวใหญ่หรือไม่

A.16
ไม่จำเป็นต้องแยกลูกกุ้งออก นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้การเพาะกุ้ง Red Bee เป็นเรื่องง่าย

ปัญหาที่พบ

Q.17
ผมได้ยินว่าพื้นตู้ที่เป็นดินนั้นเหมาะสำหรับเลี้ยงกุ้ง หลังจากที่ปล่อยปลาเร่ิมแรก (pilot fish) ลงในตู้ประมาณ 2 สัปดาห์ ผมเริ่มปล่อยกุ้งลงในตู้แต่พบว่ามีกุ้งตายทุกวัน แต่ปลากลับดูแข็งแรงดี สาเหตุเกิดจากอะไร?

A.17
หากดินที่ใช้เป็นดินสำหรับปลูกพรรณไม้น้ำ ปุ๋ยที่อยู่ในดินจะทำให้มีปริมาณ แอมโมเนีย (NH3) และ ไนไตร์ท (NO2) ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อกำจัด แอมโมเนีย ดังนั้นจึงเป็นการเร็วไปที่จะปล่อยกุ้งลงในตู้ กุ้งจะมีความไวมากกว่าปลา ดังนั้นคุณจึงควรตรวจวัดปริมาณ แอมโมเนีย และ ไนไตร์ท ด้วยชุดตรวจเพื่อความแน่ใจก่อนปล่อยกุ้ง

Q.18
เมื่อกุ้งที่มีสีเข้มโตขึ้นสีกลับจางลง เนื่องจากสาเหตุอะไร

A.18
โดยปกติ กุ้ง Red Bee จะมีสีจางลงเมื่อโตขึ้น แต่อาจมีเพียงบางกรณีที่กุ้งกลับมีสีเข้มขึ้นเมื่อโตขึ้น

Q.19
I sometimes find 1 or 2 young dead shrimp in my tank. Temperature is 23 Celsius. Feeding non-chemical effected spinach harvested from my yard farm and shrimp food. I got bunch of baby shrimp and they are getting bigger in quick. So why those young shrimp die sometimes?

บางครั้งผมจะพบกุ้งจำนวน 1-2 ตัวตายในตู้ ในอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ให้ผักโขมที่ปลูกเอง ไร้สารเคมีที่เป็นอันตรายกับกุ้ง กุ้งส่วนใหญ่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ทำไมจึงมีกุ้งตายบางครั้ง

A.19
แม้ว่าคุณภาพน้ำจะไม่มีปัญหาแต่คุณก็อาจพบกุ้งตายได้ 1-2 ตัวในตู้ เราคิดว่าเนื่องมาจากกุ้งเป็นสัตว์ที่มีวงจรชีวิตสั้น จึงจะมีกุ้งบางตัวที่มีความอ่อนแอโดยธรรมชาติในจำนวนกุ้งหลายๆตัว โดยเฉพาะกุ้งที่มีสายเลือดที่ชิดก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดลูกที่อ่อนแอมากยิ่งขึ้น จึงไม่ต้องตกใจหากพบกุ้งตายบ้าง แต่หากไม่แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมในตู้แนะนำให้ตรวจเช็คค่า แอมโมเนีย ไนไตร์ท ไนเตรท pH และ GH ด้วยชุดตรวจ

Q.20
ตู้กุ้งของผมดูสมบูรณ์ดี แต่กลับพบว่ามีการตายของกุ้งจำนวนมากอย่างรวดเร็ว นี่คือการล้มของระบบในตู้หรือไม่ ผมคิดว่าจะต้องรื้อตู้ทำใหม่ ทำไม่การล้มของระบบจึงเกิดขึ้นเป็นประจำ ช่วยแนะนำวิธีป้องกันการล้มของระบบด้วยครับ

A.20
ดินปูพื้นตู้ปรับค่าความกระด้านให้น้ำอ่อนมากเกินไป ทำให้เสียความสามารถในการพยุงค่า pH เกิดการลดลงของค่า pH อย่างฉับพลันซึ่งส่งผลเสียต่อกุ้งและแบคทีเรียในระบบกรอง เพื่อป้องกันการลดลงอย่างฉับพลันของ pH เนื่องจากน้ำอ่อนเกินไป คุณควรเปลี่ยนน้ำและเติมแร่ธาตุอย่างสมำ่เสมอเพื่อรักษาระดับความกระด้างของน้ำให้เป็นปกติ

Q.21
ผมพยายามเลี้ยงกุ้ง Red Bee หลายครั้งแต่ทุกครั้งกุ้งจะตายเมื่อเลี้ยงได้ไม่นาน ตู้ผมมีความจุ 38 ลิตร ใช้เครื่องกรองนอกตู้ 2 เครื่องมีฟองน้ำหุ้มปลายท่อดูดน้ำเข้าเครื่องกรอง การกรองเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ไม่พบ แอมโมเนีย ไนไตร์ท หรือแม้แต่ไนเตรท ทำไมผมจึงไม่สามารถเลี้ยงกุ้งได้

A.21
คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องกรองถึง 2 เครื่องสำหรับตู้ขนาด 38 ลิตร บางทีกระแสน้ำจากเครื่องกรองอาจแรงเกินไป กุ้ง Red Bee อาศัยอยู่ในบ่อน้ำ มันไม่สามารถอาศัยอยู่ในกระแสน้ำแรงได้ คุณควรปรับความแรงของน้ำลง

Q.22
กุ้งของผมดูจะไม่มีปัญหาอะไร ตัวเมียหลายตัวท้อง และกุ้งตัวเต็มวัยก็ดูแข็งแรงดี แต่ลูกกุ้งกลับหายไปทุกๆวัน เกิดอะไรขึ้นกับลูกกุ้ง

A.22
อาจมี 2 สาเหตุที่ทำให้ลูกกุ้งตายในกรณีนี้ อย่างแรกคืออาจเกิดจากการขาดอาหาร ตะไคร่น้ำและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งหมดอาจถูกกุ้งตัวเต็มวัยกินจนหมด อย่างที่สองคือ อาจขาดแร่ธาตุที่ลูกกุ้งต้องการสำหรับการลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโต คุณควรเติมแร่ธาตุ และ แบคทีเรียผง เพื่อกระตุ้นให้เกิดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กภายในตู้

Q.23
ในที่สุดกุ้งของผมก็ใข่เป็นครั้งแรก แต่ปริมาณของใข่กลับน้อยๆทุกวัน เป็นเพราะอะไร ?

A.23
สาเหตุนั้นไม่แน่นอน แต่มันเกิดกับกุ้งที่มีใข่ครั้งแรก อาจเป็นเพราะมีอัตราการปฏิสนธิต่ำก็เป็นได้

Q.24
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้กุ้งตัวเมียที่มีใข่ตายตั้งแต่เริ่มมีใข่ได้ไม่นาน

A.24
การฟักใข่นั้นต้องการพลังงานมาก ตัวเมียที่อ่อนแอจะตายได้ด้วยสาเหตุนี้ อีกสาเหตุคือหากมีจำนวนตัวผู้มาก มันอาจไม่หยุดไล่ตัวเมียหลังจากผสมพันธุ์แล้ว คุณควรวางวัสดุเพื่อใช้เป็นที่หลบสำหรับตัวเมีย

การเพาะพันธุ์แบบคัดเลือกสายพันธุ์

Q.25
ผมสามารถแยกเพศกุ้งได้อย่างไร

A.25
คุณสามารถแยกเพศกุ้งได้จากรูปร่างของกุ้งและหนวดทั้งสอง กุ้งตัวผู้จะมีหนวดหนาและยาวในขณะที่กุ้งตัวเมียจะมีหนวดสั้นและบาง

Q.26
ควรใช้กุ้งกี่ตัวในการเริ่มการเพาะแบบคัดเลือกสายพันธ์ุ

A.26
ตัวผู้และตัวเมียอย่างละ 1 ตัว ก็เพียงพอสำหรับการเพาะแบบคัดเลือกสายพันธุ์ ควรเลือกกุ้งตัวที่ดีที่สุด

Q.27
เพศไหนที่สำคัญกว่าในการเพาะแบบคัดสายพันธุ์

A.27
ดีที่สุดคือการใช้ตัวผู้และตัวเมียที่ดีที่สุด แต่หากต้องให้ความสำคัญกับเพศ ตัวผู้จะมีความสำคัญกว่า ผมคิดว่าตัวผู้ที่มีสีสวยจะถูกผู้ล่าเห็นได้ง่ายกว่าเมื่อมันว่ายน้ำเพื่อไล่ตัวเมียสำหรับการผสมพันธุ์ ดังนั้นตัวผู้ที่มีสีไม่ชัดเจนจึงมีโิอกาสมากกว่า แต่ในตู้ของคุณสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตรงกันข้ามกับในธรรมชาติได้ การเพาะแมลงปีกแข็งก็ให้ความสำคัญกับตัวผู้มากกว่าตัวเมีย

Q.28
ตัวเมียสามารถเก็บน้ำเชื้อตัวผู้ไว้สำหรับการผสมพันธุ์ครั้งต่อไปได้หรือไม่

A.28
จากประสบการณ์ของผม ผมไม่คิดว่าเป็นไปได้ ผมจับกุ้งตัวเมียที่มีใข่ออกมาแล้วแยกออกมาไว้อีกตู้แล้วรอดู ไม่พบว่าจะมีการออกใข่อีกครั้ง

Q.29
ผมได้ยินมาว่ากุ้ง Red Bee ที่มีตาสีแดง มีแนวโน้มจะได้ลูกที่มีลักษณะดี กุ้งที่มีตาสีแดงจะดีกว่ากุ้งธรรมดาหรือไม่

A.29
เราไม่เคยแยกระหว่างกุ้งที่มีตาสีแดงและตาสีดำออกจากกันในการเพาะเพื่อคัดเลือกสายพันธ์ุ จึงไม่สามารถบอกถึงความแตกต่างได้ ในตู้ของผมกุ้งตาสีดำมักจะมีสีที่สวย ผมคิดว่ากุ้งตาสีแดงมาจากการกลายพันธุ์ของกุ้ง Red Bee ที่ผ่านการเพาะเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์หลายรุ่น หรืออาจเป็นพันธุ์ที่ผสมกับ กุ้ง Bee สายพันธุ์ที่มีตาสีแดง ดังนั้นกุ้งตาสีแดงอาจมีสายเลือดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ส่วนกุ้งตาสีดำที่ผ่านการเพาะเพื่อคัดเลือกสายพันธ์์ุหลายๆรุ่นจะให้สีที่สวยมาก แสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นว่ากุ้งตาสีแดงจะเหนือกว่าเสมอไป

Q.30
เมื่อผมเพาะพันธุ์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ผมจะสามารถใช้กุ้งที่มีสายเลือดเดียวกันไปได้กี่รุ่น

A.30
ผมเคยได้ลองเพาะพันธุ์กุ้งที่มีสายเลือดเดียวกันถึง 6 รุ่น จากการวิจัยของประมงทางทะเลพบว่าสามารถทำได้ถึง 15 รุ่น จริงๆแล้วมีเพื่อนผมที่เป็นผู้เพาะกุ้งเช่นกันได้ทำการเพาะกุ้ง Red Bee โดยใช้สายเลือดเดียวกันถึง 1 รุ่น พบว่าได้กุ้งที่มีรูปร่างผิดปกติและการเจริญเติบโตช้า คุณควรหากุ้งที่มีสายเลือดอื่นจากร้านที่เชื่อถือได้หรือผู้เพาะเลี้ยงมาใช้อย่างสมำ่เสมอ

คุณภาพของกุ้ง

Q.31
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้กุ้งที่มีลักษณะพิเศษอย่าง Hinomaru จากการเพาะพันแบบคัดเลือกสายพันธุ์

A.31
เป็นไปได้ กุ้งที่มีลักษณะพิเศษใหม่ๆหลายชนิดก็มาจากการเพาะแบบคัดเลือกสายพันธุ์ที่เกิดการกลายพันธุ์หรือเป็นสายพันธุ์ย่อยขึ้นมา

Q.32
ทำอย่างไรผมจึงจะได้กุ้ง Red Bee ที่มีสีขาวทึบ

A.32
การทำให้ได้กุ้ง Red Bee ที่มีสีสวย การเพาะแบบคัดเลือกสายพันธุ์ และ สภาพแวดล้อมในตู้เพาะมีความสำคัญอย่างมาก การเลือกกุ้งที่มีลักษณะดีที่สุดสำหรับการเพาะมีความสำคัญมากกว่าการคัดกุ้งที่มีลักษณะไม่ดีออก ปัจจัยบางอย่างเช่น คุณภาพน้ำ, อุณหภูมิ, แสง, อาหาร ก็มีความสัมพันธ์กับสีของกุ้ง
น้ำที่มีปริมาณแร่ธาตุอย่าง แคลเซียม และ แมงกานีส อย่างเพียงพอจะช่วยทำให้สีของกุ้งสวย เนื่องจากกุ้งจะดูดซึมแร่ธาตุเพื่อนำไปสร้างเปลือก
อุณหภูมิที่สูง จะกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น แต่บางครั้งการสร้างสีก็ไม่สามารถทำได้ทันกับการเติบโตที่รวดเร็ว แต่ในกรณีอุณหภูมิต่ำจะทำให้กุ้งไม่สามารถเจริญเติบให้มีขนาดใหญ่ได้ อุณหภูมื 25 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม
แสงก็มีความสัมพันธ์กับสีของกุ้งเช่นกัน หนึ่งในหน้าที่ของสีคือการป้องกันอันตรายจากแสงอัลตราไวโอเลต แสงที่มีความเข้มจะกระตุ้นให้มีสีสวย แต่แสงที่เข้มมากเกินไปก็จะทำลายเม็ดสีได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการเปิดไฟที่มีความเข้มสูงเป็นระยะเวลานาน
อาหารก็มีความสำคัญเช่นกัน แร่ธาตุ, แคลเซียม, คาโรทีน จะมีผลต่อสีของกุ้ง สีแดงมาจากคาโรทีน และ สีขาวมาจากแคลเซียมและโปรตีน

Q.33
กุ้งที่มีราคาสูงมากๆและมีรูปแบบของสีที่มีคุณภาพสูงจะให้ลูกที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่

A.33
แน่นอนว่าสัดส่วนของลูกกุ้งที่มีสีทีมีคุณภาพดีจะมากกว่าเมื่อใช้ตัวผู้และตัวเมียที่มีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตามสายเลือดก็มีความสำคัญด้วย หากตัวผู้และตัวเมียที่มีลักษณะดีมาจากพ่อแม่ที่มีสายเลือดดี โอกาสจะได้ลูกที่มีลักษณะดีก็จะมีมากขึ้น แต่ถ้ามันมาจากกุ้งที่มีสีธรรดาโดยความบังเอิน ลูกในรุ่นต่อไปก็จะไม่สามารถคาดการณ์ได้ สรุปคือ คุณควรเลือกซื้อกุ้งจากผู้เพาะหรือที่มีความน่าเชื่อถือเมื่อต้องการเริ่มเลี้ยงกุ้งที่มีราคาสูง

Q.34
ผมเลี้ยงกุ้งมาหลายปี ตอนนี้มีกุ้งอยู่เป็นพันตัวจากการเพาะแบบคัดเลือกสายพันธุ์ แต่ไม่เคยได้กุ้งที่มีลักษณะพิเศษเลย การจะได้กุ้งที่มีรูปแบบสีคุณภาพสูงนั้นมีโอกาสน้อยมากหรือ

A.34
ผมคิดว่ากุ้ง Red Bee ในอดีต กับกุ้งเกรดสูงในปัจจุบันนั้นเป็นคนละชนิดกัน (สายพันธุ์ย่อย) แรกเริ่มกุ้ง Red Bee เป็นกุ้งสีแดงที่กลายพันธ์จากกุ้ง GANSO Bee ที่มาจากเกาะฮองกง เมื่อมีการหยุดการนำเข้ากุ้งชนิดนี้ จึงมีการนำเข้ากุ้งที่มีลักษณะคล้ายกันแต่มีแถบสีขาวจากจีนแทน และมีชนิดต่างๆอีกหลายชนิดเข้าตามมา ผมคิดว่ากุ้ง Red Bee ในปัจจุบันมากจากการผสมข้ามสายพันธุ์ของกุ้ง Red Bee เดิมกับกุ้งหลายชนิดที่มาจากจีน จากเหตุผลนี้เองคุณจะไม่สามารถได้กุ้งที่มีลักษณะสีที่มีคุณภาพสูงหากไม่ได้กุ้งที่มีสายพันธุ์เหล่านั้นมาผสมด้วย


contact | © 2009 www.shirakura-th.com